ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΥΑΛΩΔΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-289
Τίτλος: "ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΥΑΛΩΔΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Υπολογιστική Μηχανική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Παναγιώτα
Σιαχούλη
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Χημικών Μηχανικών ΠΠ
Κατερίνα Σ.
Καραδήμα
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Χημικών Μηχανικών ΠΠ
Βλάσης Γ.
Μαυραντζάς
Χημικών Μηχανικών ΠΠ, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, ETH Zurich, Mechanical and Process Engineering Department
Σπύρος Ν.
Πανδής
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Χημικών Μηχανικών ΠΠ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):