ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΑΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-287
Τίτλος: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΑΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ"
Θεματική Περιοχή:   Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Σωκράτης
Τσαντής
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Γεωργία
Καστρινάκη
ΕΑΥ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Βασίλειος
Ζασπάλης
ΕΑΥ/ΕΔΙΠ/ΕΚΕΤΑ
Χαράλαμπος
Σαραφίδης
Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
Χρήστος
Χατζηδούκας
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ
Σπύρος
Γιαννόπουλος
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):