ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-025
Τίτλος: "ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ"
Θεματική Περιοχή:   Κλιματική αλλαγή – Αέρια Ρύπανση
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 13
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΖΟΥΔΗΣ
ΕΜΠ/ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΕΜΠΟΣ
ΕΜΠ/ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΕΜΠ/ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):