ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ APOC ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ BLANCA, ΙΣΠΑΝΙΑ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-238
Τίτλος: "ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ APOC ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ BLANCA, ΙΣΠΑΝΙΑ"
Θεματική Περιοχή:   Τεχνολογίες μείωσης και αξιοποίησης αποβλήτων
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 11
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Κωνσταντίνος
Πλάκας
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, ΙΔΕΠ/EKETA
Pedro
Simón Andreu
Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia-ESAMUR
Isabel
Oller-Alberola
CIEMAT-Plataforma Solar de Almería
Βασίλειος
Τακαβάκογλου
4 Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Αναστάσιος
Καράμπελας
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, ΙΔΕΠ/EKETA
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):