ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-195
Τίτλος: "ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ"
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Αλεξάνδρα
Μπακρατσά
Τμ Χημικών Μηχανικών/ΑΠΘ
Γεωργία
Καστρινάκη
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Βίλλυ
Ζαχαροπούλου
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Γεώργιος
Καραγιαννάκης
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Βασίλειος
Ζασπάλης
Τμ Χημ. Μηχανικών/ΑΠΘ, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):