ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΝΟΥ (HRP) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΙΚΡΟΡΟΗΣ (MICROFLUIDICS) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-187
Τίτλος: "ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΠΟΣΩΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΝΟΥ (HRP) ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΙΚΡΟΡΟΗΣ (MICROFLUIDICS) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ"
Θεματική Περιοχή:   Υλικά στη νανοκλίμακα
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΟΥΖΟΥΡΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):