ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-141
Τίτλος: "ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Ενέργεια/Βιοενέργεια/Τεχνολογίες CO2
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
ΖΩΗ
ΓΑΡΓΑΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΥΜΕΩΝ
ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΜΠ -ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):