Πέτρος Ταούκης

Ο Δρ. Ταούκης Πέτρος είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ (1982) - MSc, PhD (Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα, ΗΠΑ, 1985, 1988). Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης,  Κnorr Best foods Hellas (πλέον Unilever). 1992 - 1995. Από το 1995 έως σήμερα είναι μέλος ΔΕΠ της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (Καθηγητής Α’ βαθμίδας από το 2010), στο Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων.

Επιβλέπων 14 διδακτορικών διατριβών και 165 διπλωματικών εργασιών. Ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα στους τομείς της χημείας, μικροβιολογίας και μηχανικής των τροφίμων, και ειδικότερα την κινητική μελέτη των ιδιοτήτων των τροφίμων κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση των τροφίμων, την μαθηματική πρόρρηση της ποιότητας και διατηρησιμότητας των τροφίμων, τη συσκευασία των τροφίμων, την ποσοτική μικροβιολογία και την ενζυμική τεχνολογία. Έμφαση σε καινοτόμες διεργασίες τροφίμων, όπως η Υπερυψηλή Πίεση και τα Παλμικά Ηλεκτρικά Πεδία, οζονισμός, ψυχρό πλάσμα, ωσμωτική αφυδάτωση και η έξυπνη και ενεργή συσκευασία.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ σε περισσότερα από 50 ερευνητικά έργα, Ευρωπαϊκά (στα πλαίσια των Η2020, Erasmus+, FP7, FP6, FP5 και FAIR), συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και εθνικά κονδύλια μέσω της ΓΓΕΚ, ΥΠΑΙΘ, ΥΠΑΑΤ, ΠΕΠ, ΕΛΙΔΕΚ (ΕΔΚ-Ελλάδα 2.0, PRIMA, ΕΠΑλΘ, ΕΔΚ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ΕΛΙΔΕΚ ΔΕΠ, ERANET, ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΘΑΛΗΣ, Διακρατικά, Ηράκλειτος, ΕΠΑΝ, Πυθαγόρας, ΕΠΕΤ, ΠΑΒΕ), καθώς και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Τροφίμων. Συντονιστής σε δύο ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα [FAIR-CT95-1090 (1996-2000) και QLK1-CT2002-02545 (2003-2006)].

Δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά άρθρα με κρίση (173), κεφάλαια βιβλίων (37) και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (>350), με 5300+ ετεροαναφορές (h-index: 51- Google Scholar, h-index: 41- Scopus).

Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του EFFoST (European Federation of Food Science & Technology) – Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (IAFST) του IUFoST (International Union of Food Science and Technology) – Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο IAEF (International Association of Engineering and Food) – Ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μηχανικής Τροφίμων EAFE (European Academy of Food Engineering) – Μέλος του IFT (US Institute of Food Technology) και Εκλεγμένο Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Nonthermal Processing Division του IFT – Έλληνας Πρέσβης του GHI (Global Harmonization Initiative)

Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων  ΕΣΕΤ,  Ανωτάτου Επιστημονικού Σώματος του ΕΦΕΤ (τις περιόδους 2001-2004, 2010-2013, 2013-2016 και 2022-2024).

Διοργάνωση των διεθνών συνεδρίων ICEF11 conference (www.icef11.org ), 29th EFFoST International Conference (www.effost2015.org) and 2015 International Nonthermal Processing Workshop (http://www.npdworkshop2015.org).

Editor του Innovative Food Science and Emerging Technologies | Subject Editor του Food and Bioproducts Processing | Guest Editor σε Special issues of the journals Food and Bioproducts Processing, Food Control, Trends in Food Science and Technology, Innovative Food Science and Emerging Technologies,  Food Engineering Reviews | Μέλος του Editorial Board των International Journal of Food Microbiology, Journal of Food Engineering, Food Engineering Reviews

Web site: http://www.taoukisfoodntua.net/             e-mail: taoukis@chemeng.ntua.gr

Ομιλία

Τίτλος: "Ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού στην Επιστήμη και τη Βιομηχανία Τροφίμων- Ζεύξη εκπαίδευσης, έρευνας και βιώσιμης εφαρμογής"
Θεματική Περιοχή: Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Κωδικός Εργασίας: P-559
Συγγραφείς
  • Πέτρος, Ταούκης, Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract): Download