ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ru-Ni/SBA15 ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ CO2 ΠΡΟΣ CH4

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-095
Τίτλος: "ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ru-Ni/SBA15 ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ CO2 ΠΡΟΣ CH4"
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Γεωργία
Μποτζολάκη
Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάδα
Έρση
Νικολαράκη
Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάδα
Ανατολή
Ροντογιάννη
Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάδα
Σωτήρης
Φανουργιάκης
Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάδα
Νικόλαος
Χαλμπές
Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
Παναγιώτα
Ζυγούρη
Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
Νικόλαος
Χαρισίου
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Ελλάδα
Μαρία
Γούλα
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Ελλάδα
Μιχαήλ
Καρακασσίδης
Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
Δημήτριος
Γουρνής
Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
Ιωάννης
Γεντεκάκης
Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάδα, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας / Ινστιτούτο Γεωενέργειας (ΙΤΕ/ΙΓ), Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):