ΔΥΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΑΜΙΝΟΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ Ν,Ν’-ΧΗΛΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-093
Τίτλος: "ΔΥΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΑΜΙΝΟΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ Ν,Ν’-ΧΗΛΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ"
Θεματική Περιοχή:   Βασική και Εφαρμοσμένη Χημεία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Θέτις Γκόγκου
Γκόγκου
Α.Π.Θ
Σεβαστή
Μάτσια
Α.Π.Θ
Αντώνιος
Χατζηδημητρίου
Α.Π.Θ
Αθανάσιος
Σαλίφογλου
Α.Π.Θ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):