ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-079
Τίτλος: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ"
Θεματική Περιοχή:   Περιβάλλον – Αειφορία–Κυκλική οικονομία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Κωνσταντίνα Θεοδώρα
Λαϊνά
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Παναγιώτα Μαρία
Ελένη
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Χρήστος
Μπουκουβάλας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Νικόλαος
Παναγιώτου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαγδαληνή
Κροκίδα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):