ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΖΥΜΩΣΗΣ, ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ, ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑΝΣΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-069
Τίτλος: "ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΖΥΜΩΣΗΣ, ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ, ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΞΗΡΑΝΣΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Αγγελική
Στάμου
ΑΠΘ
Σοφία
Ορσοπούλου
ΑΠΘ
Πάτροκλος
Βαρελτζής
ΑΠΘ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):