ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-067
Τίτλος: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ "
Θεματική Περιοχή:   Βασική και Εφαρμοσμένη Χημεία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Μυρσίνη
Πουλή
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124
Σεβαστη
Ματσια
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124
Αντώνης
Χατζηδημητρίου
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124
Αθανάσιος
Σαλίφογλου
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):