Τριαδικά υβριδικά μεταλλοσύμπλοκα φλαβονοειδών στην πρόληψη και θεραπεία παθολογιών

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-066
Τίτλος: "Τριαδικά υβριδικά μεταλλοσύμπλοκα φλαβονοειδών στην πρόληψη και θεραπεία παθολογιών"
Θεματική Περιοχή:   Βασική και Εφαρμοσμένη Χημεία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Κατερίνα
Τσίκο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος
Λαζόπουλος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σεβαστή
Μάτσια
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αντώνιος
Χατζηδημητρίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος
Σαλίφογλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):