Μελέτη καταλυτικής οξειδωτικής αφυδρογόνωσης αιθανίου με παράλληλη αξιοποίηση διοξειδίου του άνθρακα

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-061
Τίτλος: "Μελέτη καταλυτικής οξειδωτικής αφυδρογόνωσης αιθανίου με παράλληλη αξιοποίηση διοξειδίου του άνθρακα"
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 10
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Μαρία
Τασιούλα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σταύρος - Αλέξανδρος
Θεοφανίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αγγελική
Λεμονίδου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):