ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΟΦΑΡΜΑΚΑ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-056
Τίτλος: "ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΟΦΑΡΜΑΚΑ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Κυτταρική- Βιοϊατρική Μηχανική
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 04
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Αθανάσιος
Σαλίφογλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):