ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΧΛΩΡΟΓΕΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΤΡΥΠΤΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-054
Τίτλος: "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΧΛΩΡΟΓΕΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΤΡΥΠΤΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ "
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Παναγιώτα
Καρατσιώλη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Άννα Μαρία
Μενελάου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνα
Παρμαξή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πάτροκλος
Βαρελτζής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):