ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ CO2 ΑΠΟ ΑΠΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-052
Τίτλος: "ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ CO2 ΑΠΟ ΑΠΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ"
Θεματική Περιοχή:   Φυσικές Διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Χρήστος
Χατζηαστερίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μιχαήλ
Γεωργιάδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευστάθιος
Κικκινίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):