ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-050
Τίτλος: "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"
Θεματική Περιοχή:   Υπολογιστική Μηχανική
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 11
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΑΡΟΥΠΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΒΟΥΣΑΝΑΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):