ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧEΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-494
Τίτλος: "ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧEΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ "
Θεματική Περιοχή:   Κυτταρική- Βιοϊατρική Μηχανική
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 04
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Mαριλένα
Παντζίρη
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας & Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαρία
Ι. Κλάπα
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):