ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕNΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΜΦΥΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ VITIS VINIFERA L. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-464
Τίτλος: "ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕNΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΜΦΥΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ VITIS VINIFERA L. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ"
Θεματική Περιοχή:   Τεχνολογίες μείωσης και αξιοποίησης αποβλήτων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Ανδρέας
Ζεντέλης
Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Βαρβάρα
Συγγούνη
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Φωτεινή
Λάμαρη
Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χριστάκης
Παρασκευά
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):