Μοριακές προσομοιώσεις συμπλόκου ντοπαμίνης και β-κυκλοδεξτρίνης σε υδατικό διάλυμα

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-044
Τίτλος: "Μοριακές προσομοιώσεις συμπλόκου ντοπαμίνης και β-κυκλοδεξτρίνης σε υδατικό διάλυμα"
Θεματική Περιοχή:   Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 13
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Γεώργιος
Μικαελιάν
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ιωάννα
Πιττερού
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αναστασία
Δέτση
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γρηγόριος
Μεγαριώτης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δώρος
Θεοδώρου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):