«Σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη φάση της εξόρυξης των πρώτων υλών και της κατασκευής και ανακύκλωσης των μπαταριών ιόντων Λιθίου με τα οφέλη της χρήσης τους σε ηλεκτρικά οχήματα»

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-436
Τίτλος: "«Σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη φάση της εξόρυξης των πρώτων υλών και της κατασκευής και ανακύκλωσης των μπαταριών ιόντων Λιθίου με τα οφέλη της χρήσης τους σε ηλεκτρικά οχήματα»"
Θεματική Περιοχή:   Ενέργεια/Βιοενέργεια/Τεχνολογίες CO2
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 10
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Polychronia
Angelidou
Democritus University of Thrace
Konstantinos
Elmasides
Democritus University of Thrace
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):