ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΟΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-421
Τίτλος: "ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΟΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ"
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 10
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
ΕΛΕΝΗ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΩΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):