Μελέτη της ρόφησης και διάχυσης μικρών αλκανίων, αλκενίων και των μειγμάτων τους στο ZIF-8 με χρήση μοριακών προσομοιώσεων και Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-418
Τίτλος: "Μελέτη της ρόφησης και διάχυσης μικρών αλκανίων, αλκενίων και των μειγμάτων τους στο ZIF-8 με χρήση μοριακών προσομοιώσεων και Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων"
Θεματική Περιοχή:   Υπολογιστική Μηχανική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Αρσένιος
Γκούρρας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λεωνίδας
Γεργίδης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):