ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥΡΕ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-039
Τίτλος: "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥΡΕ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 04
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Σμαρώ
Κύρογλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιάσων
Τσάκας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος
Καραπέτσας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πάτροκλος
Βαρελτζής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):