ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ φ^4 ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-389
Τίτλος: "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ φ^4 ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ"
Θεματική Περιοχή:   Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 13
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Παναγιώτης
Αλατάς
Πανεπιστήμιο Πατρών
Βλάσης
Μαυραντζάς
Πανεπιστήμιο Πατρών & ETH Zürich
Hans Christian
Öttinger
ETH Zürich
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):