Αύξηση του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας σε υπερυδρόφοβες μεταλλικές επιφάνειες μέσω συμπύκνωσης κατά σταγόνες

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-387
Τίτλος: "Αύξηση του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας σε υπερυδρόφοβες μεταλλικές επιφάνειες μέσω συμπύκνωσης κατά σταγόνες"
Θεματική Περιοχή:   Περιβάλλον – Αειφορία–Κυκλική οικονομία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΡΚΙΡΗΣ
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):