ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΩΝ ΖΕΟΛΙΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-381
Τίτλος: "ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΩΝ ΖΕΟΛΙΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ"
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 10
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Σταματία
Καρακούλια
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Μαρία
Παπαπέτρου
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Δημήτριος
Ιατρίδης
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Άγγελος
Λάππας
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Ελένη
Ηλιοπούλου
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):