ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΥΑΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΦΕ ΥΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚOXHMIKA ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ COLD BREW COFFEE

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-038
Τίτλος: "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΥΑΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΦΕ ΥΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚOXHMIKA ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ COLD BREW COFFEE "
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Σμαρώ
Κύρογλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ραφαηλία
Λάσκαρη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πάτροκλος
Βαρελτζής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):