ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ ΑΜΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PICKERING

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-379
Τίτλος: "ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ ΑΜΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PICKERING"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΙΟΥΠΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΚΑΚΑΛΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΝΤΑΛΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):