ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-378
Τίτλος: "ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ"
Θεματική Περιοχή:   Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Μαριέττα
Διακολαμπριανού
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αντώνης
Καραντώνης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):