Τυπωμένοι υπερπυκνωτές από νανοϋλικά άνθρακα

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-374
Τίτλος: "Τυπωμένοι υπερπυκνωτές από νανοϋλικά άνθρακα"
Θεματική Περιοχή:   Πολυμερή - Νανοσύνθετα Υλικά
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Νίκη
Μπάρδη
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Χρήστος
Τράπαλης
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):