ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΣ ΑΝΗΓΜΕΝΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ – ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΛΑΝΙΑ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-371
Τίτλος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΣ ΑΝΗΓΜΕΝΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ – ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΛΑΝΙΑ"
Θεματική Περιοχή:   Υλικά στη νανοκλίμακα
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Χριστίνα
Μιτζήθρα
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Ελλάδα
Δήμητρα
Γιασαφάκη
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Ελλάδα
Θεοδώρα
Φιλιππακοπούλου
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Τομέας Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα
Βασιλική
Μπέλεση
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Τομέας Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών & Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα
Θοδωρής
Στεριώτης
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Ελλάδα
Γεωργία
Χαραλαμποπούλου
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Ελλάδα
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):