ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΓΡΑΦΕΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΥΡΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-370
Τίτλος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΓΡΑΦΕΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΥΡΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"
Θεματική Περιοχή:   Υλικά στη νανοκλίμακα
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Δήμητρα
Γιασαφάκη
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Ελλάδα
Χριστίνα
Μιτζήθρα
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Ελλάδα
Θεοδώρα
Φιλιππακοπούλου
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Τομέας Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα
Βασιλική
Μπέλεση
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Τομέας Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα & Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα
Γεωργία
Χαραλαμποπούλου
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Ελλάδα
Θοδωρής
Στεριώτης
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Ελλάδα
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):