Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HIGH HYDROSTATIC PRESSURE - HHP) ΣΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗΣ (HTC) ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΘΕΙΑΖΟΛΗΣ (STZ) ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ. ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-036
Τίτλος: "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HIGH HYDROSTATIC PRESSURE - HHP) ΣΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗΣ (HTC) ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΘΕΙΑΖΟΛΗΣ (STZ) ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ. ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 04
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Νικόλαος Δ.
Σιδηροκαστρίτης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Ιωάννης
Τσιαντούλας
Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Χρύσα
Τανανάκη
Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ
Πάτροκλος
Βαρελτζής
Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):