Μελέτη ενεργειακής αυτονόμησης θερμοκηπιακής μονάδας μέσω αξιοποίησης υπολειμματικής φυτικής βιομάζας

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-357
Τίτλος: "Μελέτη ενεργειακής αυτονόμησης θερμοκηπιακής μονάδας μέσω αξιοποίησης υπολειμματικής φυτικής βιομάζας"
Θεματική Περιοχή:   Ενέργεια/Βιοενέργεια/Τεχνολογίες CO2
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Κλειώ
Γιουλούντα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ιωάννης
Κοσμαδάκης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αρσένης
Πισκιλόπουλος
Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε.
Ιωσήφ
Αμοιρίδης
Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε.
Κατερίνα
Σταματελάτου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κωνσταντίνος
Ελμασίδης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):