ΒΙΤΑΜΙΝΗ D: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ pH - ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-035
Τίτλος: "ΒΙΤΑΜΙΝΗ D: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ pH - ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 04
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Ευαγγελία
Πασίδη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μιλτιάδης
Κωνσταντινίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημητριανός
Κλεάνθους
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωργία
Δαγκλή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευστάθιος
Κικκινίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πάτροκλος
Βαρελτζής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):