ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΡΗ ΦΑΣΗ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-331
Τίτλος: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΡΗ ΦΑΣΗ"
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Βασιλεία - Λουκία
Υφαντή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρετή
Μούτσιου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αγγελική
Λεμονίδου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):