ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΚΥΡΜΙΟΝΙΩΝ ΣΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 300 Κ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-324
Τίτλος: "ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΚΥΡΜΙΟΝΙΩΝ ΣΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 300 Κ"
Θεματική Περιοχή:   Υλικά στη νανοκλίμακα
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Χρήστος
Τυρπένου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Βασίλειος
Σταύρου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λεωνίδας
Γεργίδης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):