ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟ-ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-318
Τίτλος: "ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟ-ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ "
Θεματική Περιοχή:   Βιοχημική Μηχανική - Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Χριστίνα
Αλατζόγλου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μιχαέλλα
Πατήλα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κωνσταντίνος
Σπύρου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αγγελική
Πολύδερα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δημήτρης
Γουρνής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χαράλαμπος
Σταμάτης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):