Πρόβλεψη ανάπτυξης της Listeria Monocytogenes σε σταθερές και μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες με τη βοήθεια τεχνητού νευρωνικού δικτύου

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-311
Τίτλος: "Πρόβλεψη ανάπτυξης της Listeria Monocytogenes σε σταθερές και μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες με τη βοήθεια τεχνητού νευρωνικού δικτύου"
Θεματική Περιοχή:   Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Δήμητρα
Μπαρμπούδη
Ευαγγελία
Πασίδη
Χριστίνα
Βασιλείου
Νικόλαος
Τυροβούζης
Κυριάκος
Χατζηδημητρίου
Πάτροκλος
Βαρελτζής
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):