Μοριακές Προσομοιώσεις Διφαινυδραμίνης σε Ενυδατωμένες Λιπιδικές Διπλοστιβάδες

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-031
Τίτλος: "Μοριακές Προσομοιώσεις Διφαινυδραμίνης σε Ενυδατωμένες Λιπιδικές Διπλοστιβάδες "
Θεματική Περιοχή:   Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Αλέξανδρος Τιμόθεος
Λούκας
ΕΜΠ
Γεώργιος
Μικαελιάν
ΕΜΠ
Γρηγόριος
Μεγαριώτης
ΕΜΠ
Δώρος
Θεοδώρου
ΕΜΠ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):