ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΦΑΣΕΩΝ ΔΥΑΔΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΜΙΝΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-304
Τίτλος: "ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΦΑΣΕΩΝ ΔΥΑΔΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΜΙΝΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΕΣ"
Θεματική Περιοχή:   Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Ελένη
Τσέπη
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ
Ιωάννης
Τσιβιντζέλης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):