ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-299
Τίτλος: "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"
Θεματική Περιοχή:   Φυσικές Διεργασίες
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Ιωάννης
Μπαλάτσας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Φώτιος
Κατριβέσης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Βασίλειος
Τσικούρας
Πανεπιστήμιο Brunei
Χριστάκης
Παρασκευά
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ευάγγελος
Παπαδάκης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):