ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΩΝ Α ΚΑΙ Β ΤΗΣ ΛΙΝΑΓΛΙΠΤΙΝΗΣ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-294
Τίτλος: "ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΩΝ Α ΚΑΙ Β ΤΗΣ ΛΙΝΑΓΛΙΠΤΙΝΗΣ"
Θεματική Περιοχή:   Βασική και Εφαρμοσμένη Χημεία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Μάριος
Αγαθοκλέους
Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα
Μιχαήλ
Λυκούρας
Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα
Μαλβίνα
Όρκουλα
Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα
Χρίστος
Κοντογιάννης
Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ, Πάτρα, Ελλάδα
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):