ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΡΕΜΑ TRAVOCORT®

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-293
Τίτλος: "ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΡΕΜΑ TRAVOCORT®"
Θεματική Περιοχή:   Βασική και Εφαρμοσμένη Χημεία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Μενέλαος
Γιάγκου
Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα
Μιχαήλ
Λυκούρας
Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα
Μαλβίνα
Όρκουλα
Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα
Χρίστος
Κοντογιάννης
Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ, Πάτρα, Ελλάδα
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):