ΒΙΟΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΒΕΝΖΟΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ Rhodococcus erythropolis IGTS8

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-292
Τίτλος: "ΒΙΟΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΒΕΝΖΟΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ Rhodococcus erythropolis IGTS8 "
Θεματική Περιοχή:   Βιοχημική Μηχανική - Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Κωνσταντίνος
Δήμος
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γεώργιος
Πρασούλας
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Maria
Bautista Pulido
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Στυλιανή
Καλαντζή
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτρης
Κέκος
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διομή
Μαμμά
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):