ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-029
Τίτλος: "ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ"
Θεματική Περιοχή:   Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές
Τύπος Παρουσίασης:   Oral
Αίθουσα: Ι - 12
Ημερομηνία Παρουσίασης: - , Διάρκεια: 15 minutes
Συγγραφείς
Αμαλία
Ιωάννου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):