ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΑΤΜΟ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ce-La-Cu-O

Στοιχεία Εργασίας

Κωδικός Εργασίας: P-277
Τίτλος: "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΑΤΜΟ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ce-La-Cu-O"
Θεματική Περιοχή:   Χημικές Διεργασίες – Κατάλυση – Τεχνολογίες Υδρογόνου
Τύπος Παρουσίασης:   Poster
Ημερομηνία Παρουσίασης:
Συγγραφείς
Αγγελική
Λάτσιου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Νικόλαος
Χαρισίου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γιώργος
Σιακαβέλας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μαρία
Γούλα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αρχεία Εργασίας
Περίληψη (Abstract):